Monitorowanie mukowiscydozy

Mukowiscydoza wymaga stałej opieki specjalistycznej, monitorowania stanu pacjenta i mogących się pojawić powikłań choroby. Zależnie od wieku i stanu pacjenta monitoruje się odżywienie, czynność płuc i prowadzi badania bakteriologiczne plwociny. Przynajmniej raz w roku pacjent przechodzi rutynowe badania kontrolne w ośrodku specjalistycznym zajmującym się leczeniem mukowiscydozy. U pacjentów chorych na mukowiscydozę zaleca się okresowe wykonywanie następujących badań:

  • Badanie radiologiczne (RTG) klatki piersiowej oceniające stan płuc i serca wykonuje się co 2-4 lata oraz w każdym przypadku zaostrzenia choroby lub wystąpienia powikłań.
  • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) ocenia czynność serca, a badanie echokardiograficzne (USG serca) ocenia strukturę i czynność serca.
  • Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej ocenia stan narządów wewnętrznych: wątroby, trzustki, nerek. Wykonywane jest raz na rok lub co dwa lata.
  • Spirometria to badanie czynnościowe określające pojemność płuc i przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach. Polega komputerowym pomiarze wydychanego powietrza przez specjalistyczne urządzenie (spirometr). Wskaźnik pojemności życiowej płuc (FVC) świadczy o stopniu zaawansowania zmian płucnych.
  • Gazometria jest prostym badaniem krwi określającym jej natlenienie. Mierzy się ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla, co pozwala pośrednio ocenić funkcję płuc i serca.
  • Bronchoskopia polega na wprowadzeniu światłowodu z kamerą do drzewa oskrzelowego. Pozwala na ocenę budowy drzewa oskrzelowego oraz pobranie wydzieliny do badania bakteriologicznego.
  • Gastroskopia polega na wprowadzeniu światłowodu do przewodu pokarmowego i ocenę przełyku, żołądka i dwunastnicy.
  • Pomiar aktywności enzymów wątrobowych (szczególnie fosfatazy zasadowej) informuje o stanie wątroby i ewentualnych jej zaburzeniach.
  • Doustny test tolerancji glukozy (OGTT) jest to pomiar stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej po upływie dwóch godzin po podaniu 75 g glukozy doustnie na czczo. Badanie to wykonuje się raz w roku szczególnie u dzieci w wielu szkolnym.
  • Odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c) jest wykonywany w celu oceny średniego stężenia glukozy we krwi w ciągu 3 miesięcy przed pomiarem.